MONTÁŽNA PENA
Mimoriadne kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena pripravená na okamžité použitie s trubičkovým aplikátorom. Vďaka použitiu mimoriadne kvalitných surovín a moderných technológií pri výrobe vykazuje Montážna pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť po vytvrdnutí a dlhodobo plní svoju funkciu bez nebezpečia straty tepelne a zvukovo izolačných vlastností spoja.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
lkc-sipka
veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
lkc-sipka
vynikajúce montážne vlastnosti
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
montáž rámov okien a dverí
lkc-sipka
vyplňovanie dutín
lkc-sipka
vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
lkc-sipka
tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
MONTÁŽNA PENA MINI
Mimoriadne kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena pripravená na okamžité použitie s trubičkovým aplikátorom. Vďaka použitiu mimoriadne kvalitných surovín a moderných technológií pri výrobe vykazuje Montážna pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť po vytvrdnutí a dlhodobo plní svoju funkciu bez nebezpečia straty tepelne a zvukovo izolačných vlastností spoja.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
lkc-sipka
veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
lkc-sipka
vynikajúce montážne vlastnosti
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
montáž rámov okien a dverí
lkc-sipka
vyplňovanie dutín
lkc-sipka
vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
lkc-sipka
tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
MONTÁŽNA PENA ZIMNÁ
Mimoriadne kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena pripravená na okamžité použitie s trubičkovým aplikátorom. Určená aj na aplikácie pod bodom mrazu až od -12°C.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov
lkc-sipka
vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
lkc-sipka
veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
lkc-sipka
rozšírené spektrum aplikačných teplôt (-12°C až +30°C)
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
montáž rámov okien a dverí
lkc-sipka
vyplňovanie dutín
lkc-sipka
tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
lkc-sipka
tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
STUDNIČNÁ MONTÁŽNA PENA
Jednokomponentná, rozpínavá, mimoriadne kvalitná pena, pripravená na jednoduché použitie s trubičkovým aplikátorom. Po vytvrdnutí je vodotesná (až do tlaku 0,5 baru) a odolná minerálnym olejom, všetkým pôdnym baktériam a kyselinám. Môže byť prekrytá tmelom, omietkou či náterom. Certifikované pre priamy styk s pitnou vodou a potravinami.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
odolná minerálnym olejom, vode, všetkým pôdnym baktériam a kyselinám
lkc-sipka
môže byť prekrytá tmelom či náterom
lkc-sipka
trvale vode odolná až do tlaku 0,5 barov
lkc-sipka
veľmi jednoducho použiteľná
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
spájanie a tmelenie prefabrikovaných betónových odvodňovacích potrubí a studničných skruží
lkc-sipka
utesňovanie kanalizačných a kalových trubiek
lkc-sipka
univerzálne použitie na utesňovanie proti vlhkosti
lkc-sipka
vyplňovanie dutín okolo potrubí, betónových skruží
INŠTALAČNÁ PENA
Špeciálna receptúra a unikátny patentovaný trubičkový aplikátor umožňujú využitie tejto varianty PU peny aj pre náročné profesionálne aplikácie. Vyznačuje sa zvýšenou efektívnou výdatnosťou až +75% proti štandardným PU penám, vysokou rýchlosťou tuhnutia, nízkou rozpínavosťou v priebehu vytvrdzovania, umožňuje použitie vo všetkých polohách. SOUDAL Inštalačná pena je obzvlášť vhodná pre náročné aplikácie ako inštalácie kúpacích váň, vaničiek sprchových kútov, montáž rámov okien a dverí vrátane obložkových zárubní. Umožňuje mimoriadne ekonomické vyplňovanie akýchkoľvek dutín, špár a prestupov s nárokmi na nízku rozpínavosť a vysokú rýchlosť tuhnutia PU peny. Po vytvrdnutí si zachováva svoj objem, nezmršťuje sa ani nehrozí postexpanzia.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
použitelná vo všetkých polohách
lkc-sipka
zvýšená výdatnosť až o 75% proti bežným penám
lkc-sipka
nízkoexpanzná
lkc-sipka
rýchlotuhnúca
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
inštalácia okenných a dverových rámov
lkc-sipka
vyplňovanie dutín
lkc-sipka
montáž rámov dverí vrátane obložkových zárubní
lkc-sipka
inštalácie kúpacích vaní, vaničiek a sprchovacích kútov
SOUDAFOAM SMX
Mimoriadne kvalitná lepiaca pena pre ekonomické a rýchle lepenie tepelne izolačných dosiek na steny a fasády. Má vynikajúcu priľnavosť na väčšinu podkladov ako betón, drevo, drevotrieska, OSB, Cetris apod., veľmi rýchlo vytvrdzuje, vďaka výbornej priľnavosti na betón (až 0,3MPa) a požiarnej odolnosti (trieda reakcie na oheň podľa ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0) je vhodná na použitie v rámci lepených zatepľovacích systémov. Následné práce (brúsenie, kotvenie, stierkovanie) je možno uskutočňovať už dve hodiny po nalepení. Špeciálna receptúra a naplnení fľaše na 800ml poskytuje výnimočnú výdatnosť pri lepení až 14m2. Pištoľová pena s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
dobrá priľnavosť na mnohé typy podkladu
lkc-sipka
vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
lkc-sipka
veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
lkc-sipka
vynikajúca stabilita (nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie)
lkc-sipka
bez freónov, nepoškodzuje ozónovú vrstvu
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
vyplňovnie otvorov stavebných konštrukcií
lkc-sipka
tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
lkc-sipka
zlepšovanie tepelne izolačných vlastností
lkc-sipka
montáž a upevňovanie rámov okien a dverí
lkc-sipka
spájanie izolačných materiálov a konštrukcie striech
lkc-sipka
vyplňovanie pripojovacích špár výplní stavebných otvorov
SOUDAFOAM COMFORT
Svetová novinka na trhu montážnych pien – GENIÁLNA PENA! Unikátna montážna pena použiteľná v priebehu celej sezóny. Vďaka patentovanému aplikátoru GENIUS GUN umožňuje precízne a ľahké nanášanie peny vrátane možnosti kedykoľvek prácu prerušiť bez nebezpečenstva zalepenia aplikátoru. Náplň môže byť spotrebovaná po častiach s časovým odstupom i niekoľko týždňov. Komfortná a bezpečná rúčka zaisťuje prácu ako s profesionálnou pištolou.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
objemovo stabilná – bez zmrštenia alebo následnej expanzie
lkc-sipka
vynikajúce vyplňovacie schopnosti
lkc-sipka
vynikájúca priľnavosť na rôzne podklady
lkc-sipka
veľmi dobrá zvuková a tepelná izolácia
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
inštalácia okien a dverí
lkc-sipka
vyplňovanie dutín, prierazov a prestupov v murive
lkc-sipka
izolácia a fixácia potrubného vedenia
lkc-sipka
utesňovanie a vyplňování dutín strešných konštrukcií