MONTÁŽNA PENA
Mimoriadne kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena pripravená na okamžité použitie s trubičkovým aplikátorom. Vďaka použitiu mimoriadne kvalitných surovín a moderných technológií pri výrobe vykazuje Montážna pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť po vytvrdnutí a dlhodobo plní svoju funkciu bez nebezpečia straty tepelne a zvukovo izolačných vlastností spoja.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
 • veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
 • vynikajúce montážne vlastnosti

PRÍKLADY POUŽITIA

 • montáž rámov okien a dverí
 • vyplňovanie dutín
 • vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
 • tvorba zvukovo izolačnej vrstvy

MONTÁŽNA PENA MINI
Mimoriadne kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena pripravená na okamžité použitie s trubičkovým aplikátorom. Vďaka použitiu mimoriadne kvalitných surovín a moderných technológií pri výrobe vykazuje Montážna pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť po vytvrdnutí a dlhodobo plní svoju funkciu bez nebezpečia straty tepelne a zvukovo izolačných vlastností spoja.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
 • veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
 • vynikajúce montážne vlastnosti

PRÍKLADY POUŽITIA

 • montáž rámov okien a dverí
 • vyplňovanie dutín
 • vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
 • tvorba zvukovo izolačnej vrstvy

MONTÁŽNA PENA ZIMNÁ
Mimoriadne kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena pripravená na okamžité použitie s trubičkovým aplikátorom. Určená aj na aplikácie pod bodom mrazu až od -12°C.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov
 • vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
 • veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
 • rozšírené spektrum aplikačných teplôt (-12°C až +30°C)

PRÍKLADY POUŽITIA

 • montáž rámov okien a dverí
 • vyplňovanie dutín
 • tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
 • tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech

STUDNIČNÁ MONTÁŽNA PENA
Jednokomponentná, rozpínavá, mimoriadne kvalitná pena, pripravená na jednoduché použitie s trubičkovým aplikátorom. Po vytvrdnutí je vodotesná (až do tlaku 0,5 baru) a odolná minerálnym olejom, všetkým pôdnym baktériam a kyselinám. Môže byť prekrytá tmelom, omietkou či náterom. Certifikované pre priamy styk s pitnou vodou a potravinami.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • odolná minerálnym olejom, vode, všetkým pôdnym baktériam a kyselinám
 • môže byť prekrytá tmelom či náterom
 • trvale vode odolná až do tlaku 0,5 barov
 • veľmi jednoducho použiteľná

PRÍKLADY POUŽITIA

 • spájanie a tmelenie prefabrikovaných betónových odvodňovacích potrubí a studničných skruží
 • utesňovanie kanalizačných a kalových trubiek
 • vyplňovanie dutín okolo potrubí, betónových skruží
 • univerzálne použitie na utesňovanie proti vlhkosti

INŠTALAČNÁ PENA
Špeciálna receptúra a unikátny patentovaný trubičkový aplikátor umožňujú využitie tejto varianty PU peny aj pre náročné profesionálne aplikácie. Vyznačuje sa zvýšenou efektívnou výdatnosťou až +75% proti štandardným PU penám, vysokou rýchlosťou tuhnutia, nízkou rozpínavosťou v priebehu vytvrdzovania, umožňuje použitie vo všetkých polohách. SOUDAL Inštalačná pena je obzvlášť vhodná pre náročné aplikácie ako inštalácie kúpacích váň, vaničiek sprchových kútov, montáž rámov okien a dverí vrátane obložkových zárubní. Umožňuje mimoriadne ekonomické vyplňovanie akýchkoľvek dutín, špár a prestupov s nárokmi na nízku rozpínavosť a vysokú rýchlosť tuhnutia PU peny. Po vytvrdnutí si zachováva svoj objem, nezmršťuje sa ani nehrozí postexpanzia.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • použitelná vo všetkých polohách
 • zvýšená výdatnosť až o 75% proti bežným penám
 • nízkoexpanzná
 • rýchlotuhnúca

PRÍKLADY POUŽITIA

 • inštalácia okenných a dverových rámov
 • vyplňovanie dutín
 • inštalácie kúpacích vaní, vaničiek a sprchovacích kútov
 • montáž rámov dverí vrátane obložkových zárubní

SOUDAFOAM SMX
Mimoriadne kvalitná lepiaca pena pre ekonomické a rýchle lepenie tepelne izolačných dosiek na steny a fasády. Má vynikajúcu priľnavosť na väčšinu podkladov ako betón, drevo, drevotrieska, OSB, Cetris apod., veľmi rýchlo vytvrdzuje, vďaka výbornej priľnavosti na betón (až 0,3MPa) a požiarnej odolnosti (trieda reakcie na oheň podľa ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0) je vhodná na použitie v rámci lepených zatepľovacích systémov. Následné práce (brúsenie, kotvenie, stierkovanie) je možno uskutočňovať už dve hodiny po nalepení. Špeciálna receptúra a naplnení fľaše na 800ml poskytuje výnimočnú výdatnosť pri lepení až 14m2. Pištoľová pena s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • dobrá pťiľnavosť na mnohé typy podkladu
 • vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
 • veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
 • vynikajúca stabilita (nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie)
 • bez freónov, nepoškodzuje ozónovú vrstvu

PRÍKLADY POUŽITIA

 • vyplňovnie otvorov stavebných konštrukcií
 • tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
 • zlepšovanie tepelne izolačných vlastností
 • montáž a upevňovanie rámov okien a dverí
 • vyplňovanie pripojovacích špár výplní stavebných otvorov
 • spájanie izolačných materiálov a konštrukcie striech

SOUDAFOAM COMFORT
Svetová novinka na trhu montážnych pien – GENIÁLNA PENA! Unikátna montážna pena použiteľná v priebehu celej sezóny. Vďaka patentovanému aplikátoru GENIUS GUN umožňuje precízne a ľahké nanášanie peny vrátane možnosti kedykoľvek prácu prerušiť bez nebezpečenstva zalepenia aplikátoru. Náplň môže byť spotrebovaná po častiach s časovým odstupom i niekoľko týždňov. Komfortná a bezpečná rúčka zaisťuje prácu ako s profesionálnou pištolou.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • objemovo stabilná – bez zmrštenia alebo následnej expanzie
 • vynikajúce vyplňovacie schopnosti
 • vynikájúca priľnavosť na rôzne podklady
 • veľmi dobrá zvuková a tepelná izolácia

PRÍKLADY POUŽITIA

 • inštalácia okien a dverí
 • vyplňovanie dutín, prierazov a prestupov v murive
 • utesňovanie a vyplňování dutín strešných konštrukcií
 • izolácia a fixácia potrubného vedenia