DVOJZLOŽKOVÁ KOTVIACA PENA
Profesionálna dvojkomponentná, mimoriadne pevná, rozpínavá polyuretánová pena, rýchlo vytvrdzujúca aj bez prístupu vzduchu s veľmi silnou lepiacou silou. Nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie. Možno upravovať orezom už po 30 minútach (+20°C). Po 30 minútach dokonale vytvrdzuje v celom svojom objeme. Po vytvrdnutí je objemovo stála – nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • rýchlo vytvrdzujúce bez závislosti na atmosférickej vlhkosti
 • vynikajúce spojovacie schopnosti
 • vysoká adhézna sila a pevnosť peny
 • plne vytvrdzuje do 30 minút

PRÍKLADY POUŽITIA

 • montáž rámov okien a dverí,
 • vyplňovanie uzavretých dutín
 • tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
 • tvorba tepelne a zvukovo izolačnej vrstvy

SOUDAFOAM X-TRA 1K
Mimoriadne efektívna a ekonomická montáž rámov okien a dverí (obložkových zárubní) bez nebezpečia deformácií spôsobených rozpínaním polyuretánovej peny v priebehu vytvrdzovania. Fixácia a spájanie dekoračných a izolačných panelov, výplň a fixácia káblových prestupov a odpadových rúr. Inštalácia a izolácia kúpacích váň a vaničiek sprchových kútov, vyplňovanie rôznych dutín, fixácia strešných tašiek atď. Jedinečná PU pena s vysokou efektívnou výdatnosťou +75% ako bežná PU pena, s rýchlym tuhnutím, žiadnou expanziou a možnosťou použitia vo všetkých polohách.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • použiteľná vo všetkých polohách
 • zvýšená výdatnosť až o 75% proti bežným penám
 • nízkoexpanzná
 • rýchlotuhnúca

PRÍKLADY POUŽITIA

 • inštalácia okenných a dverových rámov
 • vyplňovanie dutín
 • inštalácia kúpacích vaní, vaničiek a sprchových kútov
 • montáž rámov dverí vrátane obložkových zárubní

SOUDAFOAM FR-B1
Soudafoam FR je jednozložková rozpínavá polyuretánová trubičková pena pripravená na jednoduché použitie s hnacím médiom nepoškodzujúcim ozónovú vrstvu zeme. Má definovanú požiarnu odolnosť vyššiu ako 360 min pri danej konfigurácii rozmerov.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • výrobok s požiarnou odolnosťou vyššou ako 360 min
 • účinné tesnenie proti dymu a plynom
 • vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov
 • vynikajúce tepelné a akustické izolačné vlastnosti

PRÍKLADY POUŽITIA

 • požiarne odolné montáže rámov okien a dverí
 • požiarne odolné tesnenie spojov medzi deliacimi priečkami, stropmi a podlahami
 • vytváranie zvukovo izolačných clôn s požiarnou odolnosťou
 • montáž medziokenných vložiek s nárokmi na požiarnu odolnosť

SOUDAFOAM 2K
Profesionálna dvojkomponentná mmoriadne pevná polyuretánová pena. Vytvrdzuje počas 30 minút v celom objeme aj bez prístupu vzduchu, má veľmi silnú lepiacu silu. Možno upravovať orezom už po 30 minútach. Po vytvrdnutí je objemovo stála – nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie . Určená pre rýchlu montáž rámov okien a dverí, vyplňovanie uzavrených dutín, tvorbu tepelne a zvukovo izolačných vrstiev, spájanie materiálov a vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • rýchlo vytvrdzujúca bez závislosti na atmosférickej vlhkosti
 • vynikajúce spojovacie schopnosti
 • vysoká adhézna sila a pevnosť peny
 • plne vytvrdzuje do 30 minút

PRÍKLADY POUŽITIA

 • profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
 • tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
 • montáž a tmelenie rámov okien a dverí
 • montážne práce v zimnom období