DVOJZLOŽKOVÁ KOTVIACA PENA
Profesionálna dvojkomponentná, mimoriadne pevná, rozpínavá polyuretánová pena, rýchlo vytvrdzujúca aj bez prístupu vzduchu s veľmi silnou lepiacou silou. Nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie. Možno upravovať orezom už po 30 minútach (+20°C). Po 30 minútach dokonale vytvrdzuje v celom svojom objeme. Po vytvrdnutí je objemovo stála – nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
rýchlo vytvrdzujúce bez závislosti na atmosférickej vlhkosti
lkc-sipka
vynikajúce spojovacie schopnosti
lkc-sipka
vysoká adhézna sila a pevnosť peny
lkc-sipka
plne vytvrdzuje do 30 minút
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
montáž rámov okien a dverí
lkc-sipka
vyplňovanie uzavretých dutín
lkc-sipka
tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
lkc-sipka
tvorba tepelne a zvukovo izolačnej vrstvy
SOUDAFOAM X-TRA 1K
Mimoriadne efektívna a ekonomická montáž rámov okien a dverí (obložkových zárubní) bez nebezpečia deformácií spôsobených rozpínaním polyuretánovej peny v priebehu vytvrdzovania. Fixácia a spájanie dekoračných a izolačných panelov, výplň a fixácia káblových prestupov a odpadových rúr. Inštalácia a izolácia kúpacích váň a vaničiek sprchových kútov, vyplňovanie rôznych dutín, fixácia strešných tašiek atď. Jedinečná PU pena s vysokou efektívnou výdatnosťou +75% ako bežná PU pena, s rýchlym tuhnutím, žiadnou expanziou a možnosťou použitia vo všetkých polohách.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
použiteľná vo všetkých polohách
lkc-sipka
zvýšená výdatnosť až o 75% proti bežným penám
lkc-sipka
nízkoexpanzná
lkc-sipka
rýchlotuhnúca
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
inštalácia okenných a dverových rámov
lkc-sipka
vyplňovanie dutín
lkc-sipka
inštalácia kúpacích vaní, vaničiek a sprchových kútov
lkc-sipka
montáž rámov dverí vrátane obložkových zárubní
SOUDAFOAM FR-B1
Soudafoam FR je jednozložková rozpínavá polyuretánová trubičková pena pripravená na jednoduché použitie s hnacím médiom nepoškodzujúcim ozónovú vrstvu zeme. Má definovanú požiarnu odolnosť vyššiu ako 360 min pri danej konfigurácii rozmerov.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
výrobok s požiarnou odolnosťou vyššou ako 360 min
lkc-sipka
účinné tesnenie proti dymu a plynom
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov
lkc-sipka
vynikajúce tepelné a akustické izolačné vlastnosti
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
požiarne odolné montáže rámov okien a dverí
lkc-sipka
požiarne odolné tesnenie spojov medzi deliacimi priečkami, stropmi a podlahami
lkc-sipka
vytváranie zvukovo izolačných clôn s požiarnou odolnosťou
lkc-sipka
montáž medziokenných vložiek s nárokmi na požiarnu odolnosť
SOUDAFOAM 2K
Profesionálna dvojkomponentná mmoriadne pevná polyuretánová pena. Vytvrdzuje počas 30 minút v celom objeme aj bez prístupu vzduchu, má veľmi silnú lepiacu silu. Možno upravovať orezom už po 30 minútach. Po vytvrdnutí je objemovo stála – nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie . Určená pre rýchlu montáž rámov okien a dverí, vyplňovanie uzavrených dutín, tvorbu tepelne a zvukovo izolačných vrstiev, spájanie materiálov a vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
rýchlo vytvrdzujúca bez závislosti na atmosférickej vlhkosti
lkc-sipka
vynikajúce spojovacie schopnosti
lkc-sipka
vysoká adhézna sila a pevnosť peny
lkc-sipka
plne vytvrdzuje do 30 minút
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
lkc-sipka
profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
lkc-sipka
montáž a tmelenie rámov okien a dverí
lkc-sipka
montážne práce v zimnom období