O spoločnosti
Spoločnosť LK Consulting SK, s.r.o. bola založená v roku 2004. Začínajúca firma sa od prvých dní svojej činnosti sústredila predovšetkým na tri základné predsavzatia:
bezchybne odovzdaná práca každej zo zúčastnených strán
plnenie časových záväzkov a kvalitatívnych kritérií
vysoké nároky pre všetkých bez rozdielu

Spoločnosť LK Consulting SK, s.r.o. za roky svojej činnosti dokázala, že prvotné predsavzatia sa už stali trvalým pravidlom. Začiatkom roku 2007 otvorila prevádzku v Prešove. A tak ako v Prievidzi aj tu, si zamestnanci veľmi rýchlo osvojili základné predsavzatia spoločnosti a tým si získali dôveru viacerých partnerov v regiónoch východného Slovenska.

Spoločnosť pôsobí nie len na Slovensku ale aj v Českej a Maďarskej republike vo viacerých oblastiach. V oblasti parapiet a okenných doplnkov, v oblasti kompletných riešení strešných a podkrovných systémov, v oblastí dverí a dverových doplnkov ako aj v oblasti hliníkovej výroby dverí, okien a protipožiarnej techniky. Stali sme sa SILNÝM, SERIÓZNYM a SPOĽAHLIVÝM partnerom pre mnohých partnerov v oblasti výroby a montáže plastových, drevených a hliníkových okien a dverí, a taktiež svojou komplexnosťou a prístupom ku klientom aj pre mnohých klampiarov, tesárov a pokrývačov.

O spoločnosti
Spoločnosť LK Consulting SK, s.r.o. bola založená v roku 2004. Začínajúca firma sa od prvých dní svojej činnosti sústredila predovšetkým na tri základné predsavzatia:
bezchybne odovzdaná práca každej zo zúčastnených strán
plnenie časových záväzkov a kvalitatívnych kritérií
vysoké nároky pre všetkých bez rozdielu

Spoločnosť LK Consulting SK, s.r.o. za roky svojej činnosti dokázala, že prvotné predsavzatia sa už stali trvalým pravidlom. Začiatkom roku 2007 otvorila prevádzku v Prešove. A tak ako v Prievidzi aj tu, si zamestnanci veľmi rýchlo osvojili základné predsavzatia spoločnosti a tým si získali dôveru viacerých partnerov v regiónoch východného Slovenska.

Spoločnosť pôsobí nie len na Slovensku ale aj v Českej a Maďarskej republike vo viacerých oblastiach. V oblasti parapiet a okenných doplnkov, v oblasti kompletných riešení strešných a podkrovných systémov, v oblastí dverí a dverových doplnkov ako aj v oblasti hliníkovej výroby dverí, okien a protipožiarnej techniky. Stali sme sa SILNÝM, SERIÓZNYM a SPOĽAHLIVÝM partnerom pre mnohých partnerov v oblasti výroby a montáže plastových, drevených a hliníkových okien a dverí, a taktiež svojou komplexnosťou a prístupom ku klientom aj pre mnohých klampiarov, tesárov a pokrývačov.

Pôsobenie
Základom nášho tímu sú spoločné hodnoty a princípy na ktorých budujeme vzťahy s klientmi partnermi a zamestnancami.

Zobraziť viac

Dnes má spoločnosť LK Consulting SK, s.r.o. vybudované meno, ktoré sa pýši individuálnym prístupom svojich obchodných zástupcov ku klientom a taktiež vlastným vozovým parkom. Okrem tradične vysokej úrovne spoľahlivosti a profesionality ponúkame naším partnermi vždy to najlepšie.

Pôsobenie
Základom nášho tímu sú spoločné hodnoty a princípy na ktorých budujeme vzťahy s klientmi partnermi a zamestnancami.

Zobraziť viac

Dnes má spoločnosť LK Consulting SK, s.r.o. vybudované meno, ktoré sa pýši individuálnym prístupom svojich obchodných zástupcov ku klientom a taktiež vlastným vozovým parkom. Okrem tradične vysokej úrovne spoľahlivosti a profesionality ponúkame naším partnermi vždy to najlepšie.

Záruka kvality

Poslanie

Poskytovanie odborného poradenstva a služieb v materiálovom zabezpečení v oblasti výroby plastových, drevených a hliníkových okien a dverí. Taktiež v oblasti pokrývačských, tesárskych a klampiarskych činností pre spokojnosť našich klientov.

Flexibilita

Pružne realizovať prispôsobenie našich služieb na požiadavky zákazníkov.

Odolnosť

Vysoká odbornosť našich zamestnancov je zárukou kvality nami poskytovaných služieb.
Plniť požiadavky zákazníka špecifikované v zmluve v priebehu celého procesu zákazky.
Udržiavať zavedený systém kvality a trvalo zvyšovať efektívnosť jeho fungovania.
Trvalo dosahovať zodpovedný, profesionálny a uvedomelý prístup každého zamestnanca k práci s dôrazom na kvalitu a meno spoločnosti.
Zákazníkovi predkladať ponuku ako výsledok interaktívneho vzťahu zákazník – dodávateľ, postaveného na odborných skúsenostiach pracovníkov spoločnosti.
Požiadavky zákazníka uspokojovať predkladaním reálnych riešení tak aby tieto umožnili odovzdať tovar v dohodnutom termíne a na prvý raz bez reklamácií, bez zvyšovania nákladov nad rámec zmluvy a bez vynakladania ďalších neproduktívnych nákladov.
Prípadné chyby odstraňovať promptne v zmysle zmluvy a v rozsahu očakávanom zákazníkom tak, aby nedochádzalo k opakovanému vzniku predmetu na reklamáciu a aby zákazníkovi nevznikli neočakávané náklady v súvislosti s riešením reklamácie.

Dodržiavanie záväzkov voči našim partnerom

Manažment spoločnosti LK Consulting SK, s.r.o. sa týmto zaväzuje, že zaisti serióznosť realizácie každého jedného obchodu, stály rozvoj a zlepšovanie systému manažérstva kvality spoločnosti.

Záruka kvality

Poslanie

Poskytovanie odborného poradenstva a služieb v materiálovom zabezpečení v oblasti výroby plastových, drevených a hliníkových okien a dverí. Taktiež v oblasti pokrývačských, tesárskych a klampiarskych činností pre spokojnosť našich klientov.

Flexibilita

Pružne realizovať prispôsobenie našich služieb na požiadavky zákazníkov.

Odolnosť

Vysoká odbornosť našich zamestnancov je zárukou kvality nami poskytovaných služieb.
Plniť požiadavky zákazníka špecifikované v zmluve v priebehu celého procesu zákazky.
Udržiavať zavedený systém kvality a trvalo zvyšovať efektívnosť jeho fungovania.
Trvalo dosahovať zodpovedný, profesionálny a uvedomelý prístup každého zamestnanca k práci s dôrazom na kvalitu a meno spoločnosti.
Zákazníkovi predkladať ponuku ako výsledok interaktívneho vzťahu zákazník – dodávateľ, postaveného na odborných skúsenostiach pracovníkov spoločnosti.
Požiadavky zákazníka uspokojovať predkladaním reálnych riešení tak aby tieto umožnili odovzdať tovar v dohodnutom termíne a na prvý raz bez reklamácií, bez zvyšovania nákladov nad rámec zmluvy a bez vynakladania ďalších neproduktívnych nákladov.
Prípadné chyby odstraňovať promptne v zmysle zmluvy a v rozsahu očakávanom zákazníkom tak, aby nedochádzalo k opakovanému vzniku predmetu na reklamáciu a aby zákazníkovi nevznikli neočakávané náklady v súvislosti s riešením reklamácie.

Dodržiavanie záväzkov voči našim partnerom

Manažment spoločnosti LK Consulting SK, s.r.o. sa týmto zaväzuje, že zaisti serióznosť realizácie každého jedného obchodu, stály rozvoj a zlepšovanie systému manažérstva kvality spoločnosti.

Kódex
Zamestnanci – kolegovia
Sme hrdí na našu spoločnosť LK Consulting SK s.r.o. a šírime jej dobré meno. Úspech našej spoločnosti je založený na úspechu každého z nás.

Zobraziť viac

Klienti – partneri
Našim primárnym cieľom je spokojnosť klienta, základnými hodnotami spoločnosti LK Consulting SK s.r.o. sú profesionalita, dôveryhodnosť a diskrétnosť.

Kódex
Zamestnanci – kolegovia
Sme hrdí na našu spoločnosť LK Consulting SK s.r.o. a šírime jej dobré meno. Úspech našej spoločnosti je založený na úspechu každého z nás.

Zobraziť viac

Klienti – partneri
Našim primárnym cieľom je spokojnosť klienta, základnými hodnotami spoločnosti LK Consulting SK s.r.o. sú profesionalita, dôveryhodnosť a diskrétnosť.

Doprava – logistika
LK Consulting SK s.r.o. má vysoko profesionálny prístup v poskytovaní kvalitných, dopravno – logistických služieb, ktoré zaručujú rýchly, správne načasovaný a v nepoškodenom stave doručený objednaný tovar až k zákazníkovi.

Zobraziť viac

Jednotlivé prevádzky zabezpečujú rozvoz tovaru v rámci celého Slovenska.

Dôkladne prepracovaný systém dopravy a logistiky zaručuje dovoz tovaru v pravidelne stanovených dňoch v týždni.

Doprava – logistika
LK Consulting SK s.r.o. má vysoko profesionálny prístup v poskytovaní kvalitných, dopravno – logistických služieb, ktoré zaručujú rýchly, správne načasovaný a v nepoškodenom stave doručený objednaný tovar až k zákazníkovi.

Zobraziť viac

Jednotlivé prevádzky zabezpečujú rozvoz tovaru v rámci celého Slovenska.

Dôkladne prepracovaný systém dopravy a logistiky zaručuje dovoz tovaru v pravidelne stanovených dňoch v týždni.