MONTÁŽNA PENA PIŠTOĽOVÁ
Mimoriadne kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena s úpravou ventilovej časti na aplikáciu pištoľou. Vďaka použitiu mimoriadne kvalitných surovín a moderných technólogií pri výrobe vykazuje Montážna pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť po vytvrdnutí a dlhodobo plní svoju funkciu bez nebezpečia straty tepelne a zvukovo izolačných vlastností spoja.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
 • veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
 • vynikajúce montážne vlastnosti

PRÍKLADY POUŽITIA

 • montáž rámov okien a dverí
 • vyplňovanie dutín
 • vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
 • tepelná izolácia a fixácia trubiek v murive

MONTÁŽNA PENA PIŠTOĽOVÁ ZIMNÁ
Vysoko kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena s úpravou ventilovej časti pre aplikáciu pištoľou. Vďaka použitiu vysoko kvalitných surovín a moderných technológií pri výrobe vykazuje Montážna pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť po vyzretí a dlhodobo plní svoju funkciu bez nebezpečia straty tepelno a zvukovo izolačných vlastností spoja. Zimné prevedenie má rozšírený rozsah aplikačnej teploty od -12°C do +30°C.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov (okrem PE, PP a teflónu)
 • vynikajúce tepelne a akusticky-izolačné vlastnosti
 • veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
 • použiteľnosť od -12°C

PRÍKLADY POUŽITIA

 • montáž rámov okien a dverí
 • vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
 • tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
 • montážne práce v zimnom období

SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION
Soudafoam Gun Low Expansion s hnacím médiom bez CFC je jednozložková rozpínavá polyuretánová pena na jednoduché použitie s úpravou ventilovej časti na aplikáciu pištoľou. Pena je úplne neškodná ozónovej vrstve. Pena sa vyznačuje po aplikácii minimálnou rozpínavosťou (menej ako 50 %) a preto je jej použitie veľmi ekonomické.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • vynikajúca stabilita (nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie)
 • veľmi presná aplikácia pomocou pištoľového systému
 • veľmi nízka rozpínavosť peny po aplikácii

PRÍKLADY POUŽITIA

 • montáž rámov okien a dverí, vrátane obložkových zárubní
 • vyplňovanie dutín
 • vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
 • tvorba zvukovo izolačnej vrstvy

SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA ZIMNÁ
Profesionálne rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou a s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania. špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysoká výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvrdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlum až 58dB). Zimné prevedenie má rozšírený rozsah aplikačnej teploty od -12°C do +30°C. Pištoľová pena s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
 • určená na profesionálne využitie
 • vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí

PRÍKLADY POUŽITIA

 • profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
 • tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
 • montáž a tmelenie rámov okien a dverí
 • montážne práce v zimnom období

SOUDAFOAM GUN CLICK LOW EXPANSION
Soudafoam Gun Low Expansion CLICK & FIX s hnacím médiom bez CFC je jednozložková rozpínavá polyuretánová pena na jednoduché použitie s úpravou ventilovej časti na aplikačnej pištoli. Pena je úplne neškodná ozónovej vrstve, po aplikácii sa vyznačuje minimálnou rozpínavosťou (menej ako 50 %) a preto je jej použitie veľmi ekonomické.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • vynikajúca stabilita (nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie)
 • veľmi presná aplikácia pomocou pištoľového systému
 • veľmi nízka rozpínavosť peny po aplikácii

PRÍKLADY POUŽITIA

 • montáž rámov okien a dverí, vrátane obložkových zárubní
 • vyplňovanie dutín
 • vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
 • tvorba zvukovo izolačnej vrstvy

SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA
Profesionálna rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou a s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania. Špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysokú výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvrdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlm až 58dB). Pištoľová pena s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
 • určená na profesionálne využitie
 • vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí

PRÍKLADY POUŽITIA

 • profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
 • tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
 • montáž a tmelenie rámov okien a dverí
 • zlepšenie tepelne izolačných vlastností chladiacich systémov

SOUDAFOAM GUN MEGA
Profesionálna rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou. Špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysokú výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlm až 58dB).
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
 • určená na profesionálne využitie
 • vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí

PRÍKLADY POUŽITIA

 • profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
 • tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
 • montáž a tmelenie rámov okien a dverí
 • zlepšenie tepelne izolačných vlastností chladiacich systémov

SOUDAFOAM GUN MEGA ZIMNÁ
Profesionálna rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou. Špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysoká výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvrdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlm až 58dB). Zimné prevedenie má rozšírený rozsah aplikačnej teploty od -12°C do +30°C.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
 • určená na profesionálne využitie
 • vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí

PRÍKLADY POUŽITIA

 • profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
 • tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
 • montáž a tmelenie rámov okien a dverí
 • montážne práce v zimnom období

SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA ZIMNÁ
Profesionálne rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou a s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania. špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysoká výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvrdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlum až 58dB). Zimné prevedenie má rozšírený rozsah aplikačnej teploty od -12°C do +30°C. Pištoľová pena s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
 • výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
 • určená na profesionálne využitie
 • vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí

PRÍKLADY POUŽITIA

 • profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
 • tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
 • montáž a tmelenie rámov okien a dverí
 • montážne práce v zimnom období

SOUDAFOAM FR-B1 CLICK
Soudafoam FR Click&Fix je jednozložková rozpínavá polyuretánová pena na aplikáciu pištoľou s bajonetovým systémom CLICK&FIX. Pena s hnacím médiom bez CFC je úplne neškodná ozónovej vrstve.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • výrobok s požiarnou odolnosťou vyššou ako 360 min.
 • účinné tesnenie proti dymu a plynom
 • vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov
 • vynikajúce tepelné a akustické izolačné vlastnosti

PRÍKLADY POUŽITIA

 • požiarne odolné montáže rámov okien a dverí
 • požiarne odolné tesnenie spojov medzi deliacimi priečkami, stropmi a podlahami
 • vytváranie zvukovo izolačných clôn s požiarnou odolnosťou
 • montáž medziokenných vložiek s nárokmi na požiarnu odolnosť