MONTÁŽNA PENA PIŠTOĽOVÁ
Mimoriadne kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena s úpravou ventilovej časti na aplikáciu pištoľou. Vďaka použitiu mimoriadne kvalitných surovín a moderných technólogií pri výrobe vykazuje Montážna pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť po vytvrdnutí a dlhodobo plní svoju funkciu bez nebezpečia straty tepelne a zvukovo izolačných vlastností spoja.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti
lkc-sipka
veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
lkc-sipka
vynikajúce montážne vlastnosti
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
montáž rámov okien a dverí
lkc-sipka
vyplňovanie dutín
lkc-sipka
vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
lkc-sipka
tepelná izolácia a fixácia trubiek v murive
MONTÁŽNA PENA PIŠTOĽOVÁ ZIMNÁ
Vysoko kvalitná jednozložková polyuretánová montážna pena s úpravou ventilovej časti pre aplikáciu pištoľou. Vďaka použitiu vysoko kvalitných surovín a moderných technológií pri výrobe vykazuje Montážna pena SOUDAL vysokú výdatnosť a efektivitu pri aplikácii, objemovú stálosť po vyzretí a dlhodobo plní svoju funkciu bez nebezpečia straty tepelno a zvukovo izolačných vlastností spoja. Zimné prevedenie má rozšírený rozsah aplikačnej teploty od -12°C do +30°C.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov (okrem PE, PP a teflónu)
lkc-sipka
vynikajúce tepelne a akusticky-izolačné vlastnosti
lkc-sipka
veľmi dobré vyplňovacie vlastnosti
lkc-sipka
použiteľnosť od -12°C
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
montáž rámov okien a dverí
lkc-sipka
vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
lkc-sipka
tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
lkc-sipka
montážne práce v zimnom období
SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION
Soudafoam Gun Low Expansion s hnacím médiom bez CFC je jednozložková rozpínavá polyuretánová pena na jednoduché použitie s úpravou ventilovej časti na aplikáciu pištoľou. Pena je úplne neškodná ozónovej vrstve. Pena sa vyznačuje po aplikácii minimálnou rozpínavosťou (menej ako 50 %) a preto je jej použitie veľmi ekonomické.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
vynikajúca stabilita (nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie)
lkc-sipka
veľmi presná aplikácia pomocou pištoľového systému
lkc-sipka
veľmi nízka rozpínavosť peny po aplikácii
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
montáž rámov okien a dverí, vrátane obložkových zárubní
lkc-sipka
vyplňovanie dutín
lkc-sipka
vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
lkc-sipka
tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA ZIMNÁ
Profesionálne rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou a s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania. špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysoká výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvrdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlum až 58dB). Zimné prevedenie má rozšírený rozsah aplikačnej teploty od -12°C do +30°C. Pištoľová pena s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
lkc-sipka
určená na profesionálne využitie
lkc-sipka
vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
lkc-sipka
tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
lkc-sipka
montáž a tmelenie rámov okien a dverí
lkc-sipka
montážne práce v zimnom období
SOUDAFOAM GUN CLICK LOW EXPANSION
Soudafoam Gun Low Expansion CLICK & FIX s hnacím médiom bez CFC je jednozložková rozpínavá polyuretánová pena na jednoduché použitie s úpravou ventilovej časti na aplikačnej pištoli. Pena je úplne neškodná ozónovej vrstve, po aplikácii sa vyznačuje minimálnou rozpínavosťou (menej ako 50 %) a preto je jej použitie veľmi ekonomické.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
veľmi nízka rozpínavosť peny po aplikácii
lkc-sipka
vynikajúca stabilita (nezmršťuje sa, nehrozí neskoršie rozpínanie)
lkc-sipka
veľmi presná aplikácia pomocou pištoľového systému
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
montáž rámov okien a dverí, vrátane obložkových zárubní
lkc-sipka
vyplňovanie dutín
lkc-sipka
tvorba zvukovo izolačnej vrstvy
lkc-sipka
vyplňovanie otvorov v konštrukciách striech
SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA
Profesionálna rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou a s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania. Špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysokú výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvrdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlm až 58dB). Pištoľová pena s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
lkc-sipka
určená na profesionálne využitie
lkc-sipka
vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
lkc-sipka
tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
lkc-sipka
montáž a tmelenie rámov okien a dverí
lkc-sipka
zlepšenie tepelne izolačných vlastností chladiacich systémov
SOUDAFOAM GUN MEGA
Profesionálna rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou. Špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysokú výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlm až 58dB).
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
lkc-sipka
určená na profesionálne využitie
lkc-sipka
vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
lkc-sipka
tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
lkc-sipka
montáž a tmelenie rámov okien a dverí
lkc-sipka
zlepšenie tepelne izolačných vlastností chladiacich systémov
SOUDAFOAM GUN MEGA ZIMNÁ
Profesionálna rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou. Špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysoká výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvrdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlm až 58dB). Zimné prevedenie má rozšírený rozsah aplikačnej teploty od -12°C do +30°C.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
lkc-sipka
určená na profesionálne využitie
lkc-sipka
vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
lkc-sipka
tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
lkc-sipka
montáž a tmelenie rámov okien a dverí
lkc-sipka
montážne práce v zimnom období
SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA ZIMNÁ
Profesionálne rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná pištoľová montážna pena s vysokou výdatnosťou a s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania. špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a mimoriadne efektívnu montáž okien a dverí, zvýšený obsah a vysoká výdatnosť (až 70L z 1 litra) poskytuje mimoriadne ekonomické využitie. Svojimi výnimočnými vlastnosťami je určená predovšetkým na náročné profesionálne aplikácie. Po vytvrdnutí sa nezmršťuje a má vynikajúce tepelne a zvukovo izolačné vlastnosti (zvukový útlum až 58dB). Zimné prevedenie má rozšírený rozsah aplikačnej teploty od -12°C do +30°C. Pištoľová pena s unikátnym patentovaným Click & Fix spôsobom upínania.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť na väčšinu materiálov
lkc-sipka
výborné tepelné a akustické izolačné vlastnosti
lkc-sipka
určená na profesionálne využitie
lkc-sipka
vynikajúca objemová stabilita po vytvrdnutí
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
profesionálna inštalácia okenných a dverových rámov
lkc-sipka
tmelenie a vyplňovanie otvorov v konštrukcii striech
lkc-sipka
montáž a tmelenie rámov okien a dverí
lkc-sipka
montážne práce v zimnom období
SOUDAFOAM FR-B1 CLICK
Soudafoam FR Click&Fix je jednozložková rozpínavá polyuretánová pena na aplikáciu pištoľou s bajonetovým systémom CLICK&FIX. Pena s hnacím médiom bez CFC je úplne neškodná ozónovej vrstve.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
výrobok s požiarnou odolnosťou vyššou ako 360 min.
lkc-sipka
účinné tesnenie proti dymu a plynom
lkc-sipka
vynikajúca priľnavosť k väčšine materiálov
lkc-sipka
vynikajúce tepelné a akustické izolačné vlastnosti
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
požiarne odolné montáže rámov okien a dverí
lkc-sipka
požiarne odolné tesnenie spojov medzi deliacimi priečkami, stropmi a podlahami
lkc-sipka
vytváranie zvukovo izolačných clôn s požiarnou odolnosťou
lkc-sipka
montáž medziokenných vložiek s nárokmi na požiarnu odolnosť