Použitie jednotlivých materiálov

materiál farebnosť po zvetraní materiál úprava bez údržby živostnosť (roky) spojovanie
Pozink: šedá – strieborná šedá oceľ pozinkovaná pozinkované nie 7 – 20 letovanie, nity
Titán-zinok: svetlo šedá modro šedá zliatina ZnTiCu bez úpravy áno 40 – 80 letovanie, nity
Titán-zinok predzvetralý: modro šedá modro šedá zliatina ZnTiCu bez úpravy áno 40 – 80 letovanie, nity
Nerez: strieborná strieborná nerez pocínovaná pocínované áno 50 – 70 letovanie, nity
Meď: medená hnedá – zelená zliatina CuZn bez úpravy áno 60 – 90 letovanie, nity
Pozink farebný: podľa farby podľa farby oceľ pozinkovaná farbené práškom áno 20 – 40 silikón, nity
Hliník farebný: podľa farby podľa farby hliník farbené práškom áno 50 – 70 silikón, nity

Dĺžka životnosti materiálov je závislá od údržby materiálov a vplyvom charekteristiky prostredia.
Možnosť spájania jednotlivých materiálov

Pozink Titán-zinok Nerez Meď Hliník
Pozink: A A N A
Titán-zinok: A A N A
Nerez: A A A A
Meď: N N A N
Hliník: A A A N

A – ÁNO, je možné kombinovanie týchto materiálov
N – NIE, nedoporučuje sa kombinovanie týchto materiálov