KOTVY
Pre fixáciu rámov plastových a drevených okien. Okenné kotvy majú otvory na uchytenie pomocou natĺkacích hmoždiniek. Materiál – oceľ, žiarovo zinkovaná, t = 1,5 mm. Rozmery a typy plechových kotiev odpovedajú jednotlivým druhom okenných profilov, pre výber vhodnej kotvy kontaktujte zástupcu firmy.
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA
Priama bezrozperová montáž okenných rámov a dverných zárubní do betónu, tehiel a ľahčených materiálov. Vysoko efektívny fixačný prvok pre prievlačnú montáž. Utiahnutím skrutky kužeľ na jeho konci rozovrie objímku a pritlačí ju proti stenám vývrtu.