SOUDABAND ACRYL T60
Predstlačená expanzná páska na báze impregnovanej polyuretánovej peny určená na elastické utesnenie špár v stavebníctve a priemysle. Odoláva poveternostným vplyvom, po aplikácii je okamžite funkčná. Na jednej strane je opatrená samolepiacou vrstvou. Vytvára paropriepustný a vodotesný spoj.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • výborné zvukovo a tepelne izolačné schopnosti
 • vytvára paropriepustný spoj
 • prispôsobí sa nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb špáry
 • odoláva poveternosti a UV žiareniu

PRÍKLADY POUŽITIA

 • vyplňovanie špár v stavebných a iných konštrukciách, prefabrikátoch, murive, betóne apod.
 • vyplňovanie spojov medzi rámami a stenami, murivom atď.
 • mimoriadne vhodná pre dažďu a vetru odolné vyplnenie špár v betónových, oceľových a drevených   konštrukciách, murive, prefabrikátoch a strešných konštrukciách
 • možno používať pri vnútorných aj vonkajších aplikáciách

SOUDABAND ACRYL T90
Soudaband Acryl T90 je predstlačená expanzná páska na báze impregnovanej polyuretánovej peny určená na elastické utesnenie špár v stavebníctve a priemysle. Odoláva poveternostným vplyvom, po aplikácii je okamžite funkčná. Na jednej strane je opatrená samolepiacou vrstvou. Vytvára paropriepustný a vodotesný spoj.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • veľmi jednoduché použitie, jednoduchá aplikácia
 • výborné zvukovo a tepelne izolačné schopnosti
 • okamžite funkčné, odoláva poveternosti a UV žiareniu
 • vytvára vodenepriepustný a paropriepustný spoj
 • nevyžaduje predbežnú ani konečnú úpravu
 • nezanechává škvrny na hranách špáry
 • prispôsobí sa nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb špáry

PRÍKLADY POUŽITIA

 • vyplňovanie špár v stavebných a iných konštrukciách, prefabrikátoch, murive, betóne apod.
 • vyplňovanie spojov medzi rámami a stenami, murivom atď.
 • veľmi vhodná pre dažďu a vetru odolné vyplnenie špár v betónových, oceľových a drevených konštrukciách, murive, prefabrikátoch a strešných konštrukciách
 • možno používať pri vnútorných aj vonkajších aplikáciách

SOUDABAND INST-ALL
Soudaband INST-ALL je mimoriadne kvalitná rozpínavá polyuretánová tesniaca páska pre efektívne tesnenie stavebných špár a pre priamu montáž okenných rámov do stavebných otvorov. Páska je impregnovaná akrylátovou disperziou a opatrená povrchovou úpravou pre zvýšenú parotesnosť z interiérovej strany. Dodáva sa stlačená na 1/5 maximálnej expanzie. Na jednej strane je opatrená lepiacou vrstvou krytou foliou, ktorá slúži na prichytenie v špáre alebo k prilepeniu na rám okna. Výborne odoláva poveternosti, jej prekrývanie nie je potrebné. Zaisťuje princíp “z vnútra tesnejšie ako z vonka”.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

 • veľmi jednoduché použitie, jednoduchá aplikácia
 • výborné zvukovo a tepelne izolačné schopnosti
 • odoláva poveternosti a UV žiareniu
 • prispôsobí sa nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb špáry
 • odolnosť voči náporovému dažďu 600Pa

PRÍKLADY POUŽITIA

 • vyplňovanie špár v stavebných a iných konštrukciách
 • pripojovacie špáry rámov a okien