SOUDABAND ACRYL T60
Predstlačená expanzná páska na báze impregnovanej polyuretánovej peny určená na elastické utesnenie špár v stavebníctve a priemysle. Odoláva poveternostným vplyvom, po aplikácii je okamžite funkčná. Na jednej strane je opatrená samolepiacou vrstvou. Vytvára paropriepustný a vodotesný spoj.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
výborné zvukovo a tepelne izolačné schopnosti
lkc-sipka
vytvára paropriepustný spoj
lkc-sipka
prispôsobí sa nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb špáry
lkc-sipka
odoláva poveternosti a UV žiareniu
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
vyplňovanie špár v stavebných a iných konštrukciách, prefabrikátoch, murive, betóne apod.
lkc-sipka
vyplňovanie spojov medzi rámami a stenami, murivom atď.
lkc-sipka
mimoriadne vhodná pre dažďu a vetru odolné vyplnenie špár v betónových, oceľových a drevených konštrukciách, murive, prefabrikátoch a strešných konštrukciách
lkc-sipka
možno používať pri vnútorných aj vonkajších aplikáciách
SOUDABAND ACRYL T90
Soudaband Acryl T90 je predstlačená expanzná páska na báze impregnovanej polyuretánovej peny určená na elastické utesnenie špár v stavebníctve a priemysle. Odoláva poveternostným vplyvom, po aplikácii je okamžite funkčná. Na jednej strane je opatrená samolepiacou vrstvou. Vytvára paropriepustný a vodotesný spoj.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
veľmi jednoduché použitie, jednoduchá aplikácia
lkc-sipka
výborné zvukovo a tepelne izolačné schopnosti
lkc-sipka
okamžite funkčné, odoláva poveternosti a UV žiareniu
lkc-sipka
vytvára vodenepriepustný a paropriepustný spoj
lkc-sipka
nevyžaduje predbežnú ani konečnú úpravu
lkc-sipka
nezanechává škvrny na hranách špáry
lkc-sipka
prispôsobí sa nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb špáry
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
vyplňovanie špár v stavebných a iných konštrukciách, prefabrikátoch, murive, betóne apod.
lkc-sipka
možno používať pri vnútorných aj vonkajších aplikáciách
lkc-sipka
vyplňovanie spojov medzi rámami a stenami, murivom atď.
lkc-sipka
veľmi vhodná pre dažďu a vetru odolné vyplnenie špár v betónových, oceľových a drevených konštrukciách, murive, prefabrikátoch a strešných konštrukciách
SOUDABAND INST-ALL
Soudaband INST-ALL je mimoriadne kvalitná rozpínavá polyuretánová tesniaca páska pre efektívne tesnenie stavebných špár a pre priamu montáž okenných rámov do stavebných otvorov. Páska je impregnovaná akrylátovou disperziou a opatrená povrchovou úpravou pre zvýšenú parotesnosť z interiérovej strany. Dodáva sa stlačená na 1/5 maximálnej expanzie. Na jednej strane je opatrená lepiacou vrstvou krytou foliou, ktorá slúži na prichytenie v špáre alebo k prilepeniu na rám okna. Výborne odoláva poveternosti, jej prekrývanie nie je potrebné. Zaisťuje princíp “z vnútra tesnejšie ako z vonka”.
CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
lkc-sipka
výborné zvukovo a tepelne izolačné schopnosti
lkc-sipka
veľmi jednoduché použitie, jednoduchá aplikácia
lkc-sipka
odoláva poveternosti a UV žiareniu
lkc-sipka
prispôsobí sa nerovnosti povrchu, absorbuje pohyb špáry
lkc-sipka
odolnosť voči náporovému dažďu 600Pa
PRÍKLADY POUŽITIA
lkc-sipka
pripojovacie špáry rámov a okien
lkc-sipka
vyplňovanie špár v stavebných a iných konštrukciách